Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Дa се подобри качеството на преподаване и обучение във всишите училища в Китай и Грузия, като същевременно с това се повиши административния капацитет и потенциала за лидерство на университетите чрез системно прилагане на нови практики с акцент върху ученето, насочено към обучаемите.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​To address the challenge in university teaching across Georgia and China and with support of their administrations and leaderships-to systematically engage in new practices with focus on students' learning

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"