Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Най- важната цел на проекта е по-добрата интеграция на лица в неравностойно положение (нискоквалифицирани, мигранти, етнически малцинства, трайно безработни и т.н.) в образованието, обучението и пазара на труда чрез предназначени за тях упътвания и консултации, които са съобразени с проблемите на различието.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​The most important aim of the project is the better integration of disadvantaged people (low-skilled, migrants, ethnic minorities, long-term unemployed etc.) into education, training and the labour market through more client-oriented guidance and couselling offers that consider diversity issues.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"