Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на МБАЛ Русе АД, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностика и лечение, с цел повишаване на конкурентоспособността на МБАЛ Русе и утвърждаването й като водещ лечебен център в  област Русе и в частност в  Северен централен район.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Improvement and modernization of the health infrastructure of the Hospital Rousse AD, through commissioning of medical equipment for the application of high-tech hospital activities in terms of diagnosis and treatment in order to increase the competitiveness of the Hospital Ruse and its recognition as a leading medical center in Rousse region, and particularly in the North Central Region

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"