Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области-2014г.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Основна цел на проекта е да се проектира инструментална среда, която да подпомага софтуерните компании и техните клиенти да постигат бърза разработка, гъвкавост и възможности за многократна употреба на техните софтуерни продукти. Инструменталната среда трябва да позволява автоматизирането на специфициране, генериране, верифициране и оценка на бързодействието на бизнес процеси.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"