Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Наименование на конференцията

Начална дата на конференция

Крайна дата на конференция

Местоположение на събитието

Интернет страница на събитие

Допълнителна информация

We invite submissions of both individual papers (oral presentation) and poster
presentations from all fields of Leisure, Recreation and Tourism.

The extended abstract submission date is 14 July 2014

For further information (e.g. our invited keynote seakers) please visit the
Conference website on www.iclrt.hu or
email us to the following addresses:

Contact for scientific program and abstract submission:
Mr. Attila Kajos
E-mail: kajos@gamma.ttk.pte.hu

Contact for registration, hotel, transfer, payment:
Tensi Aviation Kft. - Congress Office
Ms. Agnes Farago
7621 Pécs, Teréz street 17.
Hungary
Phone: 00 36 72 513 983
Fax: 00 36 72 510 497
e-mail: info@iclrt.hu, afarago@tensipecs.hu

Прикачени файлове

Тип съдържание: Обява за конференция
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"