Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Наименование на конференцията

Начална дата на конференция

Крайна дата на конференция

Местоположение на събитието

Интернет страница на събитие

Допълнителна информация

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Управление,  качество и иновации в образованието: ефективни практики
  • Качеството на човешките ресурси в образователната институция: ефективни практики
  • Теоретични, методически и аксиологични проблеми на непрекъснатото образование: ефективни практики
  • Нови образователни ценности за устойчиво развитие: ефективни практики
  • Развитие на професионалните компетенции през целия живот: ефективни практики
  • Подготовката на Учителя като ключова фигура в системата на непрекъснатото образование: ефективни практики
  • Мениджмънт на класа и на учебното занятие: ефективни практики. 
Работни езици на конференцията: български, английски и руски език
аявки за изнасяне на научни съобщения и резюме на доклада се приемат до  31 август 2014 г., 17.00.

До 10 септември ще получите Програмата на конференцията в окончателен вариант.


Прикачени файлове

Тип съдържание: Обява за конференция
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"