Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
тръжна документация.zip
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена25.8.2015 г. 17:18
Протокол-софтуер.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена1.10.2015 г. 16:40
Договор обособена позиция-3.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена12.10.2015 г. 18:08
Договор обособена позиция-4.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена12.10.2015 г. 18:09
Договор обособена позиция-2.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена12.10.2015 г. 18:09
Плащане към СТЕМО-обособена п-я №2.pdf
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена4.11.2015 г. 16:07
плащане към СТЕМО-обособена позиция-4.pdf
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена4.11.2015 г. 16:07
плащане към ИМТ-обособена позиция-№3.pdf
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена16.11.2015 г. 10:28
Договор обособена позиция-1.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена18.11.2015 г. 16:02
плащане към Каелинкс - обособена позиция №1.PDF
  
Доставка на софтуерни пакети и информационна система обособени в позиции, за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и по проекти финансирани с национални и европейски средства
3. Възложена14.12.2015 г. 13:33
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"