Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
документация-автомобили.rar
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена5.6.2015 г. 16:10
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.pdf
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена3.7.2015 г. 10:58
договор-обособена позиция №2.PDF
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена15.7.2015 г. 15:24
договор-обособена позиция №1.PDF
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена15.7.2015 г. 15:24
извършено плащане лабораторен автомобил.PDF
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена3.8.2015 г. 14:49
информация за прекратен договор.PDF
  
Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
3. Възложена19.8.2015 г. 17:01
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"