Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
dokumentaciya.rar
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена24.11.2015 г. 16:42
Протокол.PDF
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена14.12.2015 г. 16:36
Договор по обособена позиция №1.PDF
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена17.12.2015 г. 14:37
Договор по обособена позиция №2.PDF
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена18.12.2015 г. 11:51
Договор по обособена позиция №3 - латиница.PDF
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена18.12.2015 г. 16:03
извършени плащания по договорите.PDF
  
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2016 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
3. Възложена11.1.2016 г. 15:02
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"