Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
документация.rar
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена27.7.2015 г. 10:45
Протокол-гориво.PDF
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена14.8.2015 г. 13:24
Договор-гориво-Петрол.PDF
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена2.9.2015 г. 14:52
Информация за извършени разходи-Август-2015-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена18.9.2015 г. 10:15
Информация за извършени разходи-Септември-2015-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена19.10.2015 г. 11:28
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена20.11.2015 г. 8:43
Информация за извършени разходи-Ноември-2015-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена21.12.2015 г. 14:08
Информация за извършени разходи-Декември-2015-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена20.1.2016 г. 13:27
Информация за извършени разходи-Януари-2016-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена15.2.2016 г. 10:32
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена16.3.2016 г. 10:45
Информация за извършени разходи-Март и Април-2016-Гориво.xls
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена19.4.2016 г. 15:28
договор-ДМВ.PDF
  
Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”: Обособена позиция №1: „Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, чрез зареждане с карти за безналично плащане;   Обособена позиция №2: „Доставка на място на дизелово гориво за отопление за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал Силистра
3. Възложена26.8.2015 г. 10:35
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"