Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена27.2.2019 г. 16:53
1 Обява.pdf
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена27.2.2019 г. 16:54
3 Документация.pdf
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена27.2.2019 г. 16:54
Образци.rar
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена27.2.2019 г. 16:54
Информация за удължаване срока за оферти.pdf
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена8.3.2019 г. 11:35
Съобщение за прекратяване.pdf
  
„Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
4. Прекратена7.5.2019 г. 15:23
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"