Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена27.11.2018 г. 11:35
2 Информация.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена27.11.2018 г. 11:35
3 Документация.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена27.11.2018 г. 11:36
Образци.rar
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена27.11.2018 г. 11:36
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена7.12.2018 г. 11:18
Протокол.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена19.12.2018 г. 15:17
Договор.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Възложена20.2.2019 г. 16:57
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"