Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"

00585-2019-0007

Заглавие на обществена поръчка

Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Описание на поръчката

Статус на процедурата

3. Възложена

Вид процедура

Чл. 18. (1) т.1. открита процедура

Категория на поръчката

Финансираща програма

Краен срок за получаване на документация

22.8.2019 г. 17:00

Краен срок за подаване на оферти

22.8.2019 г. 17:00

Дата и час на отваряне на офертите

23.8.2019 г. 14:00

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
1 Решение.pdf1 Решение19.7.2019 г. 11:28
2 Обявление.pdf2 Обявление19.7.2019 г. 11:29
3 Документация.pdf3 Документация19.7.2019 г. 11:29
Договор.pdfДоговор22.11.2019 г. 15:57
ДОКЛАД  ЕЛ.pdfДОКЛАД ЕЛ3.10.2019 г. 13:57
Образци.rarОбразци19.7.2019 г. 11:29
Обявление за възложена поръчка.pdfОбявление за възложена поръчка22.11.2019 г. 15:51
ПРОТОКОЛ  № 2 ЕЛ.pdfПРОТОКОЛ № 2 ЕЛ3.10.2019 г. 13:58
ПРОТОКОЛ 1.pdfПРОТОКОЛ 129.8.2019 г. 14:06
РЕШЕНИЕ ЕЛ.pdfРЕШЕНИЕ ЕЛ3.10.2019 г. 13:59
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти18.9.2019 г. 16:06
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"