Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заглавие

Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”. 11.11.2014 г.

Основен текст

Актуално до

Прикачени файлове

dokumentaciya.rar    
Протокол софтуер.PDF    
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"