​​​​     

Дейностите по международно сътрудничество, мобилност и проектно финансиране по международни програми за образование и изследвания са един от основните приоритети на Русенски университет "Ангел Кънчев" и атестат за неговата интеграция в европейското образователно и изследователско пространство. В тази сфера Университетът има сериозни постижения, които му отреждат челна позиция в ранглистите на висшите училища у нас и в чужбина и утвърждават авторитета му на уважавана и престижна образователна и научноизследователска институция.