Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
70 години Русенски университет Русенски университет "Ангел Кънчев"

​​​​Мото на честванията:  

70 години Русенски университет „Ангел Кънчев“ 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето 

От далечната 1945 година до днес Русенският университет се изгражда и развива като модерна образователна институция, превърнала най-добрите академични традиции в иновативни практики на обучение и изследвания, равняващи се по европейските и световни стандарти и отреждащи достойно място на университета в националното и европейското пространство за образование и изследвания.  Подготовката за отбелязване на 70-годишнината на университета включва поредица от прояви и инициативи през 2015 година, като някои от тях са стартирали още в началото на календарната 2014 година. Календарът на празничните събития е внушителен и изпъстрен с многобройни общоуниверситетски и факултетски инициативи, студентски и спортни прояви. Кулминация на всички университетски събития през годината е празничното чества​не на 11 – 12 ноември 2015 г. ​ Поредицата от инициативи в тези два дни ще събере всички хора, свързали по някакъв начин живота си със съдбата на университета, както и много гости от страната и чужбина. Чрез тези заключителни прояви приятелите на Русенския университет и цялата общественост на гр. Русе ще имат възможност да оценят ролята и мястото на университета в живота на града и областта, както и неговия национален и международен престиж. 

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"