Важно!

Ако не може да откриете групата си, обърнете се към факултетните канцеларии.​​​​​​​​​​

Списъците на групите са разделени и систематизирани от ляво в навигацията. По този начин се предоставя въможност за по-бързо и лесно откриване на търсената група.