Краткосрочни са всички обучения, които имат за цел получаване на допълнителни знания и умения, повишаване и надграждане на вече придобита квалификация или познания, свързани с нормативни документи.

<<   За повече информация избери от менюто вляво.