​​​​​Ръководител катедра "Наказателноправни науки и сигурност"

  • Доц. д-р  Мария Желева

Състав на катедра "Наказателноправни науки и сигурност"

  • Проф. д-р Петя Шопова
  • Доц. д-р Кремена Раянова
  • Доц. д-р Людмил Георгиев
  • Доц. д-р Екатерина Салкова
  • Доц. д-р Милен Иванов
  • Гл. ас. д-р Светлин Антонов
  • Гл. ас. д-р Огнян Велев
  • Ас. Ралица Герасимова
  • Ас. Нина Джурова