Ръководител катедра  "Частноправни науки"

 • Проф. д-р Георги Стефанов

Състав на катедра "Частноправни науки"
 • Проф. д-р Емил Мингов
 • Доц. д-р Венцислава Желязкова
 • Доц. д-р Красимир Димитров
 • Гл. ас. д-р Антонина Димитрова
 • Гл. ас. д-р Анастас Георгиев
 • Гл. ас. д-р Анна Николова 
 • Гл. ас. д-р Дилян Маринов
 • Ас. Сергей Калинков
 • Ас. Ивайло Йосифов
 • Преп. Светлана Мартева