Документи се приемат до 27 септември 2019 г.
(за магистърска програма Промишлен дизайн след инженерно образование 26 септември 2019 г.)

Резултатите от класирането ще бъдат обявени: 
за първо класиране до 15 юли 2019 г. и за второ класиране до 1 октомври 2019 г. за зимния семестър, и до 10 февруари 2020 г. за летния семестър

Срокът за записване е до 16 часа на: за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

на първо класиране - 19 юли 2019 г. и 

на второ класиране - 4 октомври 2019 г.

за летен семестър на учебната 2019/2020 г. - 14 февруари 2020 г.

Записването се извършва в съответните факултетни канцеларии.

През 2018 г. Русенският университет получи четвърта институционална акредитация от НАОА с най-високата оценка 9.44, която според Закона за висше образование му дава право да провежда признавано от държавата обучение за образователно-квалификационната степен "магистър" по всички обявени специалности.

Подаването на документи и записването става с диплома за завършено висше образование - оригинал.
Кандидатите за магистърските програми в БРИЕ подават документи в офиса на БРИЕ – 2Г.511.