1. В приложение 1 и 2 e дадена информация с каква завършена бакалавърска специалност може да се кандидатства в магистърските програми. 
  2. В приложение 3 и 4 са дадени шифрите и предвидените места на магистърските програми.