​Бакалавърската степен, наричана съкратено бакалавър, е първата образователна степен от Висшето Образование, която се присъжда най-често след следване в университет след 3-4-годишно обучение. Тази степен е регламентирана от Закона за Висшето Образование (ЗВО) в България. Обикновено студентът е приет, или сам избира след като е приет, специалност, по която учи и за която придобива съответната бакалавърска степен. Следващото ниво в университетското образование след бакалавъра е придобиването на магистърска степен.