Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2021 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Постановление на Министерския съвет на Република България за защитените специалности освободени от семестриална такса в Русенския университет.

Съгласно Постановление на Министерския съвет на Република България, всички новоприети студенти за учебната 2021/2022 година в Русенския университет в специалностите:

- Български език и история;

- Педагогика на обучението по математика и информатика;

- Педагогика на обучението по физика и информатика;

- Педагогика на обучението по български език и чужд език;

- Финансова математика;

- Материалознание и технологии;

- Химични технологии,

се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.

Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"