Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2021 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

НА 23 ЯНУАРИ Е ПЪРВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2021/2022 година е в 50 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна по съгласно приложения график.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки, първата възможност за полагане на конкурсен изпит за прием от 9 часа на 23 януари (събота) ще се проведе онлайн, в условията на приетата през април 2020 година процедура за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити. Всички заявили желание за явяване на тази дата, ще бъдат информирани ден преди изпита (на 22 януари) за адреса на виртуалната изпитна зала.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 23 януари, 6 и 20 февруари, 6 и 20 март, 3 и 17 април и 8 май с начало от 9 часа, а редовната е в два дни на 3 и 4 юли (събота и неделя) 2021 г. от 9 и 13 часа.

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място в сектор "Прием на нови студенти" - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата част съдържа 20 въпроса по български език и езикова култура, а специалната част обхваща 40 въпроса в области по избор: Български език, История на България, Общотехническа подготовка, Математика, Информатика и информационни технологии, Икономическа география на България, Биология и Химия.

Оценки от положени след 2008 г. ДЗИ, се признават кандидатстудентски изпити и могат да се използват при кандидатстване в почти всички специалности. Абитуриентите завършващите през тази година могат да се възползват от възможността за запазване на място в желана специалност, чрез предварителен условен прием на база оценки от ДЗИ положени през настоящата година, на online.uni-ruse.bg/ само с няколко кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

Кандидатстудентските изпити по Български език и История на България за специалност Право, и по Биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

Напомняме, че въведената от Русенския университет технология за онлайн провеждане на кандидатстудентски изпити е базирана на оригинална платформа за генериране на многовариантни тестове от затворен тип в реално време при зададена продължителност и автоматична проверка. За осигуряване на видео и аудио наблюдение на изпита програмата е интегрирана със системата за конферентни връзки BigBlueButton.

За допълнителна информация: Сектор „Прием на нови студенти" – 082 888 247, 082 841 624, 0887 592 349, E-mail: admission@uni-ruse.bg


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"