Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2020 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Русенският университет продължава приема на документи за останалите незаети след 2ро класиране места. Срокът е постоянен, до изчерпване на местата.

Русенският университет продължава приема на документи за останалите незаети местаслед второ класиране места. Срокът е постоянен, до изчерпване на местата.

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"