Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2019 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заповядайте на "Ден на отворените врати" - 26 март 2019 г. в Канев център

Русенският университет кани кандидат-студенти и техните родители да се запознаят със специалностите и условията за обучение

Русенският университет на 26 март обявява Ден на отворените врати. Факултетите и филиалите на висшето училище ще се представят със свои информационни щандове, а кандидат-студенти, родители и учители ще могат да посетят още учебните зали и лабораториите, както и да се запознаят с възможностите за обучение в университета. За средношколците ръководството на Русенския университет е подготвило атрактивни награди.

ПРОГРАМА

Ден на отворените врати

Русенски университет

26 март 2019 г. Канев център

1000 – 1150        Регистрация на посетителите за участие в томболата. Посещения на щандовете за информация. Демонстрации на роботизирана транспортна и друга техника – Канев център;

1130 – 1150        Провеждане на викторина "Какво знам за Русенския университет" – Канев център;

1150 – 1200        Официално откриване на Ден на отворените врати на Русенски университет – Канев център;

1200 – 1300        Теглене на томбола с разнообразни награди и културна програма от студентските състави – Канев център;

1300 – 1500        Организирани посещения на лаборатории, учебни зали и в музея на университета. Провеждане на състезания за кандидат-студентите – тръгване от информационните щандове на факултетите в Канев център.

1500                   Закриване на Деня на отворените врати.

За контакти и информация за кандидат-студенти:

Тел. 082/ 841 624, 082/ 888 247,

E-mail: admission@uni-ruse.bg,

Web: http://www.uni-ruse.bg

Прием 2017: http://www.uni-ruse.bg/admission


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"