Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2019 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Започнаха предварителните кандидатстудентски изпити в Русенския университет за учебната 2019/2020 година.

СЕСИЯ
Дата
началоИзпит
Провежда се в

предварителна сесия​ ​
26 януари, събота

 


9:00​​ ​

- български език;
- биология;
- история на България ;
- математика;
- общотехническа подготовка;
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии.​ ​ ​ ​ ​


Русе, Силистра, Разград, Видин​ ​

9 февруари, събота
23 февруари, събота
9 март, събота
23 март, събота
6 април, събота
20 април, събота


Желаещите да се явят на предварителни изпити заявяват желанието си за участие в даден изпит до два работни дни преди датата на съответния изпит. Изключение има в случаите, когато е посочена конкретна дата.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"