Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2019 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Такси за обучение на студенти и докторанти за учебната 2017/2018 г.

Банкова  сметка на Русенски университет  за плащане на
 такси  за обучение и други студентски плащания 
от цялата страна и чужбина е :
 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN:  BG59UBBS80023106029309        
BIC код : UBBS BGSF

В касата на Русенския университет (стая 244, етаж 1 ), можете да извършвате КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ  (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay, Борика-Банксервиз) на ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ  и други студентски плащания.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"