Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2019 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОТ 9 ЧАСА НА 11 ЮЛИ (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 16 ЧАСА НА 15 ЮЛИ (ПЕТЪК).

​КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА ПРИЕТИ НА ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВОТО СИ ЖЕЛАНИЕ НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В СЛЕДВАЩИТЕ КЛАСИРАНИЯ.
 
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ДЕКЛАРИРАТ ГОТОВНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И СА ПРИЕТИ НЕ ПО ПЪРВОТО СИ ЖЕЛАНИЕ, МОГАТ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО РЕКТОРА, ПОДАДЕНО В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ, ДА ПОИСКАТ ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТОТО И ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ С ОГЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ТЯХНО ПО-ПРЕДНО ЖЕЛАНИЕ. МОЛБАТА ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТА САМО, АКО Е ПРИДРУЖЕНА ОТ ОРИГИНАЛА НА ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
 
ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПИШАТ ДО 16 ЧАСА НА 15 ЮЛИ (ПЕТЪК) ИЛИ НЕ ПОДАДАТ МОЛБА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТОТО И УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ, ОТПАДАТ ОТ УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИТЕ КЛАСИРАНИЯ.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ САМО ЗА ОНЕЗИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА КОИТО СЛЕД ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ ОСТАНАТ НЕЗАЕТИ МЕСТА.
ВЪВ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ УЧАСТВАТ:
•ПОДАЛИТЕ МОЛБИ ЗА ПРЕКЛАСИРАНЕ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТОТО ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ;
•ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ПОЛОЖИЛИ КОНКУРСЕН ИЗПИТ В ДРУГО АКРЕДИТИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
•ВСИЧКИ НЕПРИЕТИ ПРИ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ  КАНДИДАТИ.

ВНЕСЕНАТА ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ НЕ СЕ ВРЪЩА НА ВЕЧЕ ЗАПИСАЛИТЕ СЕ ЗА СТУДЕНТИ И ОТКАЗАЛИТЕ СЕ СЛЕД ТОВА ОТ ПРАВОТО СИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"