Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2019 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Системата за онлайн подаване на документи ще бъде отворена на 11.01.2016 г.

Достъпът до интернет страницата за онлайн кандидатстване е на адрес: https://online.uni-ruse.bg или с връзка от главната страница на университета http://www.uni-ruse.bg. Срокът за онлайн подаване на документи е от 11.01.2016 г. до 03.07.2016 г. 

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"