Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р инж. Анка Кръстева

Заместник-декан по учебна работа
Електротехника, електроника и автоматика

За контакт

Email zd-ureea@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 665, +359 82 888 301
Офис 1.323, 10.204
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"