Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р инж. Галина Иванова

Заместник-декан по научната дейност
Електротехника, електроника и автоматика

За контакт

Email zd-nkeea@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 665, +359 82 888 855
Офис 1.323, 1.411-4
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"