Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. дн Никола Събев

Професор
Медицински и клинико-диагностични дейности

За контакт

Email nsabev@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 551
Офис 1.418
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"