Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. дн инж. Милена Кирова

Професор
Бизнес развитие и иновации

За контакт

Email mkirova@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 726
Офис 2Б.416
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"