Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Лилия Тодорова

Доцент
Обществено здраве

За контакт

Email litod@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 821 993
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"