Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Каталина Григорова

Професор
Информатика и информационни технологии

За контакт

Email kgrigorova@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 464
Офис 1.426
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"