Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Валентин Б Стоянов

Директор
Филиал Силистра

За контакт

Email dir-silistra@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 086 821 521
Офис 111
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"