Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. дн Станка Дамянова

Директор
Филиал Разград

За контакт

Email dir-razgrad@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 84 266 067
Офис Сграда А, стая 01А
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"