Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

д-р Виктория Иванова

Директор
Университетска библиотека

За контакт

Email dir-lib@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 477
Офис 1.440
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"