Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Димитър Димитров

Доцент
ТММРМ

За контакт

Email ddimitrov@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 653
Офис 11.215
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"