Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Васко Добрев

Декан
Транспортен факултет

За контакт

Email d-tf@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 735, 492
Офис 1.315, 1.308
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"