Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Бранко Сотиров

Декан
Машинно-технологичен факултет

За контакт

Email d-mtf@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 248, 493
Офис 1.224, 1.316
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"