Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Велизар Павлов

Декан
Природни науки и образование

За контакт

Email d-fpno@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 490, 466
Офис 1.342а, 1.424
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"