Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Даниел Братанов

Декан
Обществено здраве и здравни грижи

За контакт

Email d-foz@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 410
Офис 1.422б
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"