Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. Милена Кирова

Декан
Бизнес и мениджмънт

За контакт

Email d-bm@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 851, 776
Офис 1.321, 2Б.411
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"