Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Борис Сакакушев

Доцент
ТММРМ

За контакт

Email bsak@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 237
Офис 1.318
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"