Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. дн Борис Евстатиев

Доцент
Електроника

За контакт

Email bevstatiev@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 371
Офис 7.109, 1.422.5
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"