Семинар 

"Иновации и трансфер на знанията в областта на микро- и нанотехнологиите"

     На 20 и 21 март 2014 г. в Конферентната зала на Канеф център на Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Иновации и трансфер на знания в областта на микро- и нанотехнологиите". Семинарът се организира в рамките на проект „Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии" (RO-BG MicroNanotech).
    Работата на семинара протече в две секции: „Образование и иновации" и „Сътрудничество между научно-изследователските институти и малките и средни предприятия".  На семинара бяха изнесени доклади от участниците в осъществяването на проекта: Национален научно-изследователски институт за микротехнологии (IMT) – Букурещ, координатор на проекта, и Русенски университет „Ангел Кънчев", както от представители на румънски фирми, работещи в областта на иновациите и научно-изследователските консултации.
     Ректорът на Русенския университет, проф. дтн Христо Белоев приветства участниците в семинара.​

Семинар.jpg

​     Силен интерес предизвикаха докладите на доц. д-р Руси Минев „Микро- и нанотехнологиите – предизвикателства и възможности за обучение" и на д‑р Мариус Базу „Хоризонт 2020 – перспективи и възможности в областта на микро- и нанотехнологиите".
     Участие в семинара взеха представители на малки и средни предприятия и научно-изследователски групи от трансграничната област Румъния-България, активни в областта на микро- и нанотехнологиите или интересуващи се от тях.
     Главната цел на проекта е създаването и развитието на Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии с два офиса, единият от които вече работи  в Русенски университет „Ангел Кънчев". ​

Семинар 2.jpg

Семинар 3.jpg
​     Проектът „Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии" (RO-BG MicroNanotech) е финансиран по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 на Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът е с продължителност 18 месеца и е част от Европейската инициатива за подкрепа развитието на граничните зони в Румъния и в България с цел създаване на мостове между двете страни, което ще улесни решаването на  въпросите за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения.

Семинар Статия.jpg

Среща с "Джонсън Контролс"

     На 10.04.2014 г./ четвъртък/ работна група от „Джонсън Контролс“ гостува в Русенския университет. Фирмата е сред водещите проектанти и производители на електонни и информационни системи за автомобилната индустрия.
В състава на групата са:
      Иван Михайлов – Управител;
      Мариана Димитрва - Мениджър човешки ресурси; 
      Георги Гешев - Старши инженер;
      Светозар Русинов - Инженеринг мениджър.
     В работната програма на посещението се проведоха среща с Ректора на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев, работна среща за обсъждане на съвместни инициативи и проекти между Русенския университет, средните училища и бизнеса, запознаване с базата и лабораториите на университета.
     След обяд от 14:00 часа в зала 2Г 204 /зала Сименс/ на Русенския университет, Джонсън Контролс представи пред студенти дейността на фирмата, новите тенденции в автомобилната индустрия, стажантски си програми както и възможностите за работа във фирмата.
     За повече информация: проф. д-р Михаил Илиев - координатор на посещението на тел 082/888 457 или тел. 088 7544 257

​​IP Академия - Русенски университет

​​      На 28 Ноември 2013 година се проведе среща, която имаше за цел да мотивира студентите от различни технически специалности да вземат участие в курсове за повишаване на квалификацията. Курсовете на CISCO Мрежовата Академия се провеждат всяка година. От тази година ще стартира и VMware​ академия.​

Покана Презентация IT Академия.jpg 

Семинар на тема "Комуникационни технологии и вградени системи"

 Програма на семинара

 

 

 

Седма регионална олимпиада по "Мрежи и мрежови технологии" 2012 година

      На 28.04.2012 г. се проведе Седмата регионална олимпиада по "Мрежи и мрежови технологии". Събитието се състоя в зала 2Г. 302 и бе открито от зам. ректора на Русенски университет - проф. Михаил Илиев.

 

Потребител

e-mail адрес

Точки

Време

​Дияна Кючукова

diyana.kyuchukova@abv.bg

31.5

00:45:58

Гергана Иванова

ergonaft@gmail.com

31.33

00:50:26

Даниел Дяков

danieljdqkov@yahoo.com

31

00:50:08

Александър Методиев

a.s.metodiev@gmail.com

30.5

00:51:24

Христо Занков

hzankov@mail.bg

28.66

00:59:44

Александър Мурадян

set_god@abv.bg

27

01:00:03

Живко Желязков

zzhelqzkov@gmail.com

26

00:54:32

Александър Димов

alexander_d3@hotmail.com

23.33

00:53:29

Олчай Ахмед

olchay.ahmed@mail.bg

23.17

00:51:55

Полина Друмева

polin18@abv.bg

23

00:59:32

Николай Иванов

nikolay9001@gmail.com

22.67

00:51:24

Румен Стоянов

rumen@dartek.bg

21.5

00:51:28

Алпер Али

al3.14to@gmail.com

20.16

00:50:15

Хюсеин Назар

makaveli_da_don@abv.bg

19

00:50:32

Инна Банчева

innabancheva@gmail.com

18.5

01:00:03

 

 

 

Семинар за стартиране на новата учебна година на регионалната CISCO Академия

       На 10.10.2012 година се проведе организационен семинар на регионалната CISCO Академия. Организатор и домакин бе катедра „Телекомуникации”. Гост на семинара беше Димитър Димитров, дългогодишен партньор на Академията и маркетинг мениджър на „Нетуркс България”. На семинара беше изнесена подробна презентация за CISCO курсовете, които се предлагат в академията. Проведе се интересна дискусия. Присъстваха много студенти и ученици от учебни заведения в Русе. Семинарът завърши с томбола и торта.