​​​​​ВРИД ръководител катедра "Наказателноправни науки и сигурност"

 • гл. Ас. Д-р Светлин Антонов

Секция "Наказателноправни науки":

 • ръководител: гл.ас.д-р Светлин Антонов
 1. Проф. д-р Пламен Панайотов
 2. Доц. д-р Мария Желева
 3. Гл. ас. д-р Светлин Антонов
 4. Гл. ас. д-р Невена Русева
 5. Гл. ас. д-р Огнян Велев
 6. Ас. д-р Любослав Любенов
 7. Ас. д-р Ивайло Минчев
 8. Ас. Николай Николов

Секция "Сигурност":

 • ръководител: доц. дн Милен Иванов
 1. Проф. дн Владимир Чуков
 2. Проф. дн Николай Проданов
 3. Доц. дн Милен Иванов
 4. Доц. д-р Кремена Раянова
 5. Гл. ас. д-р Павлин Коджахристов
 6. Ас. Пламен Първанов

Хонорувани преподаватели:

 1. Проф. дн Иван Сълов
 2. Проф. д-р Петя Шопова
 3. Д-р Тодор Коджейков